Bases Sambori
Dates clau
1 de juny de 2023

Obertura de les inscripcions pel Sambori 22-23.

Octubre de 2023

Adjudicació dels acompanyaments Sambori.

1 d’abril de 2024

Finalització del termini de presentació de les creacions Sambori.

Mitjans de maig de 2024

Festes Sambori repartides pel territori.

Bases Sambori
Qui pot participar en el Sambori?

Alumnat d’entre 6 i 20 anys que cursi educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o altres tipus de centres. El Sambori es dirigeix a centres del Principat, la Franja, Andorra, la Catalunya Nord o l’Alguer durant el curs 2023-2024.

Bases Sambori
Com és una creació Sambori?
 • És d’autoria col·lectiva i en català.
 • Podrà incloure qualsevol llenguatge artístic: literatura, arts escèniques, música, audiovisual, arts plàstiques, creacions interdisciplinàries…
 • La temàtica és lliure, sempre que es fomentin valors per una societat activa, crítica, integradora i cívica.
 • Podrà ser fruit de projectes nous o amb trajectòria prèvia, però haurà d’haver estat produïda durant el curs escolar 22-23 o durant el mateix curs 23-24.
 • Només podran participar-hi propostes que tinguin, com a mínim, quatre participants implicats en el procés de creació.
 • Sigui quina sigui la disciplina original, s’ha de lliurar en format vídeo, amb una extensió màxima de 15 minuts.
Bases Sambori
Categories Sambori

A l’hora de plantejar-vos la creació d’una proposta Sambori, us animem a tenir en compte la creació de sinergies, ja siguin entre centres o amb diverses entitats de l’entorn immediat del centre educatiu. D’acord amb aquestes sinergies, les obres optaran a diverses categories:

Sambori aules

Creacions que impliquin alumnes d’una o més d’una aula d’un mateix nivell.

Sambori centre

Creacions que impliquin alumnes de diversos nivells d’un mateix centre educatiu.

Sambori xarxa

Creacions que impliquin alumnes d’un o diversos nivells, però de diversos centres educatius.

Bases Sambori
Com podem participar-hi?

El primer pas per participar en el Sambori és omplir el formulari d’inscripció que apareix al web sambori.omnium.cat

Les obres podran anar acompanyades de documents complementaris explicatius que recullin el procés de conceptualització, disseny i creació, que es podran presentar a través del mateix formulari del web.

El límit per a la presentació de les propostes és el dia 8 d’abril de 2023.

01
El primer pas per participar en el Sambori és omplir el formulari d’inscripció que apareix al web sambori.omnium.cat
02
Durant el procés de creació, docents i alumnat podran comptar amb l’acompanyament d’entitats externes. Es podrà sol·licitar aquest acompanyament al formulari d’inscripció.
03
Finalment, cada centre educatiu o conjunt de centres presentaran les seves creacions a través del formulari habilitat al web.
04
Sigui quina sigui la disciplina original, s’han de lliurar en format vídeo. L’extensió màxima és de 15 minuts (1 GB) i s’enviarà en format MP4.
Bases Sambori
Què es valorarà en les creacions?

A l’hora de valorar les propostes Sambori, es tindrà en compte que:

 • Fomentin el sentiment de pertinença amb la comunitat, creant sinergies entre els diferents agents de la comunitat educativa i municipal.
 • Contribueixin a crear nous imaginaris, trencant estereotips o  donant veu a col·lectius infrarepresentats.
 • Emprin la cultura com a eina de transformació social cap a una societat més justa, respectuosa amb el medi i/o equitativa, mostrant un compromís pel bé col·lectiu.
 • Tinguin un plantejament original i innovador en la temàtica o en el format artístic del vídeo presentat.
 • Mostrin o contribueixin al vincle amb la llengua i cultura catalanes.
 • Presentin el projecte i el procés de creació de manera clara i entenedora (incloent-hi els materials complementaris).
Bases Sambori
Qui valora les propostes Sambori?

El jurat Sambori està format per desenes de personalitats importants del món de la cultura, de l’educació i del món social i comunitari. D’aquesta manera, les propostes són valorades des de diferents angles.

El jurat farà una menció especial a algunes de les propostes. Aquestes mencions es faran públiques el dia de la Festa Sambori.

L’alumnat que sigui mencionat gaudirà dels següents incentius:

 • La visibilització i posada en valor de la creació mencionada a càrrec d’Òmnium a través dels seus diferents canals de difusió.
 • Tindrà assegurada la participació en experiències culturals exclusivament destinades als infants i joves.
 • La participació potencial en projectes culturals de referència d’Òmnium Cultural, com la Nit de Santa Llúcia, el Festival Límbic, el Cinexic o els Premis VOC (Mostra de Cinema i Audiovisual en Català), entre d’altres.