El Sambori
El projecte

El Sambori és un projecte basat a incentivar la creació de propostes artístiques i culturals de creació i autoria col·lectives, amb l’objectiu de fomentar l’empoderament cultural, el sentiment de pertinença comunitari i l’ús de la llengua catalana com a eines de transformació social generadores d’oportunitats educatives i en lluita contra la segregació escolar. 

Es tracta que l’alumnat trobi un canal per expressar la seva veu, incidint especialment en col·lectius tradicionalment infrarepresentats i creant sinergies entre els diferents membres de la comunitat educativa, però també amb altres entitats del seu entorn immediat per crear teixit cultural de base.

El Sambori
Com funciona?
El procés creatiu

Durant el curs escolar, els diversos centres educatius inicien les creacions Sambori. Aquestes poden ser de qualsevol disciplina artística i de qualsevol temàtica, sempre que promoguin valors per una societat activa, crítica, integradora i cívica.

Les obres Sambori

Una creació Sambori és aquella que és col·lectiva, que està arrelada a l’entorn, que dona veu a col·lectius tradicionalment infrarepresentats, que promou la transformació social, que investiga nous formats propis, que posa l’accent en el procés i no en el resultat.

Els acompanyaments

Durant el procés creatiu, diverses entitats especialitzades i locals acompanyen a l’alumnat i al cos docent per ajudar-los a vehicular la seva veu i convertir-la en quelcom transformador.

Les Festes Sambori

Un cop entregades totes les propostes, se celebren les Festes Sambori. Aquests actes, repartits pel territori, tenen com a objectiu posar en contacte diversos centres de la rodalia, fomentar les sinergies entre els centres i altres entitats locals i posar en valor la tasca feta per l’alumnat durant el curs. Alhora, són un espai de socialització, d’oci i d’esbarjo, on l’alumnat pot gaudir de tallers, activitats o concerts, un dia en què ell és al centre.

El Sambori
Fundació Sambori i Escola Valenciana

El 1998, Escola Valenciana impulsa el Premi Sambori de  narrativa escolar en català dirigit als alumnes de primària, secundària i batxillerat del País Valencià. El  2004 es crea la Fundació Sambori, que fa arribar el projecte arreu dels territoris de parla catalana amb l’objectiu d’incentivar la creativitat artística i imaginativa de l’alumnat, i arriba a tots els centres educatius i afavoreix l’ús social de la llengua.

És a partir del  2006 que Òmnium Cultural comença a impulsar el projecte a Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord. Des del 2019, Obra Cultural Balear també s’afegeix a la iniciativa.