Equip i entitats

La Sullivan és una productora cultural que desenvolupa projectes en diferents àmbits: art, comissariat, educació, pensament i comunicació, així com propostes culturals amb impacte social.

Al Sambori, La Sullivan gestiona i produeix un conjunt d’activitats d’acompanyament pels centres sota el projecte Sambori: pedra de foguera. Inclou diversos recursos pensats per als centres educatius en format virtual síncron i asíncron per facilitar el contacte entre els infants i els joves i creadors culturals professionals i de referència de diverses disciplines. 

Versembrant és una escola popular itinerant; un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l’art urbà i el hip hop. Els nostres tallers de rap, de producció i d’arts plàstiques (sobre racisme, xenofòbia, sexisme…) aspiren a posar l’estètica al servei de la crítica, en un procés del qual els protagonistes són aquells que creant i repensant el seu entorn s’autotransformen en el procés.

Al Sambori, Versembrant tira endavant un conjunt de tallers a diversos centres educatius d’arreu del territori per acompanyar en la creació musical, escrita i visual entre la gent jove, fomentant la seva capacitat de reflexió, crítica i les capacitats de cooperació i cohesió de grup.

Gatzara és un projecte col·laboratiu que té per objectiu treballar l’educació emocional mitjançant diferents disciplines, per millorar com ens relacionem, des d’on i sobretot, donar eines per fer-ho amb consciència. Un dels seus marcs d’acció més rellevant és el treball expressiu a través les arts plàstiques. Gatzara és una celebració col·lectiva de l’alegria de compartir-nos, conèixer-nos i aprendre els uns dels altres i aquest és l’esperit que ens impulsa. 

Rocio Vidal és autora de còmics i dibuixant, especialitzada en dibuix i educació artística per la UB. Aplica metodologies participatives basades en l’aprenentatge continu, fora del concepte d’avaluació i fomentant la recerca de l’alumnat i l’esperit crític per a una interiorització real dels conceptes treballats. 

Al Sambori, Gatzara i Rocio Vidal s’alien per dur a terme diversos acompanyaments relacionats amb l’autoconeixement, la descoberta personal i les arts plàstiques.

L’Eixida és un col·lectiu d’agitació cultural itinerant que promou els drets culturals i que contribueix al desenvolupament dels ecosistemes culturals i educatius locals mitjançant experiències col·lectives significatives i transformadores. 

Al Sambori L’Eixida impulsa i dinamitza el “Sambori Ràdio + Podcast” des del seu projecte Ràdio Intermitent, una ràdio itinerant i comunitària. “Sambor Ràdio + Podcast” vol potenciar l’ús de la ràdio com a eina de creació cultural col·lectiva, potenciar la llibertat d’expressió en llengua catalana i ser altaveu de les realitats vitals dels infants, adolescents i joves.

Arsènic és una escola de teatre amb una llarga trajectòria en el camp de l’educació i les arts escèniques que realitza tallers i formacions per a totes les edats i col·lectius al voltant de les arts escèniques. L’escola entén el teatre com una eina pedagògica de transformació social, on el treball en equip és un dels principals objectius del procés educatiu. 

Al Sambori, Arsènic s’encarrega d’acompanyaments Sambori relacionats amb les arts escèniques.

Teatrosfera pretén obrir nous escenaris on l’art teatral sigui una eina d’innovació social i educativa. El seu propòsit és plantejar preguntes a través dels sentits, l’experimentació i la vivència. Impulsen ecosistemes artístics, espais d’investigació i connexió en els quals la simbiosi entre art i innovació social obre noves possibilitats de participació i compromís amb els reptes actuals. A través de l’expressió artística, faciliten les claus internes per a projectar una nova manera d’estar en el món i de mirar, sentir i crear el futur de manera col·lectiva.

Al Sambori, Arsènic s’encarrega dels acompanyaments Sambori relacionat amb les arts escèniques de les vegueries situades al Sud del país.

LAssociació Cultural i Educativa Méliès treballa per acostar el coneixement del llenguatge audiovisual i cinematogràfic a infants i joves des d’una vessant creativa i lúdica per tal de propiciar una mirada crítica, sana, conscient i activa davant dels mitjans de comunicació i els continguts audiovisuals. També promouen el desenvolupament de la sensibilitat i del gust pel fet artístic així com una capacitat crítica i d’anàlisi vers la realitat que els envolta i la seva complexitat amb afany d’esdevenir capaços de reflexionar i de transformar el seu entorn social a través de la seva mirada singular mitjançant la producció dels seus propis continguts audiovisuals.

Al Sambori, l’Associació cultural i educativa Méliès acompanya a l’alumnat dels diversos centres educatius per dur a terme projectes audiovisuals de diferents gèneres i naturaleses des d’aquesta òptica.

La Maleta Creativa són un centre de formació on es creen projectes amb l’art i la tecnologia. S’hi poden aprendre disciplines com Lettering, pintura i impressió 3D, entre d’altres, i descobrir el potencial creatiu i artístic de l’alumnat. S’hi fan tallers i formacions per a totes les edats i col·lectius, adaptades al nivell i als interessos de l’alumnat. Utilitzen la diversió i la sorpresa com eines vehiculars mitjançant les quals l’alumnat aprèn.

Al Sambori, La Maleta creativa gestiona una sèrie de tallers i experiències que creuen les arts plàstiques amb la literatura i la importància de les paraules.

Circula Cultura és  una cooperativa d’educadores socials que dissenyen i desenvolupen projectes i tallers socioeducatius, participatius i comunitaris a mida de les persones, dels centres socioeducatius i dels barris. El seu projecte neix d’una aposta per repensar l’Educació Social com a eina i metodologia per promoure drets dels infants i adolescents, el treball comunitari, la participació ciutadana, l’acció educativa als espais públics i les arts i les cultures.

Al Sambori, Circula Cultura acompanya diversos projectes artístics de disciplines ben diverses, aportant la seva mirada i posant accent en el destronament de l’adultcentrisme.

+Educació és una cooperativa sense ànim de lucre que ofereix serveis educatius i de lleure de manera integral i inclusiva. Té per objectius generar i compartir projectes que ajudin a tota la comunitat educativa a millorar la formació de totes les persones, especialment aquelles que tenen menys recursos.

Al Sambori, +Educació contribueix a fer possible creacions entre centres, en la modalitat xarxa, que permetin aprofundir en el treball educatiu comunitari, vinculant el dins i fora de l’escola i treballant amb agents territorials per enfortir el paper de node socio-educatiu de les escoles.

La Sirga és una cooperativa d’educadores culturals que ofereix serveis educatius i de lleure, especialitzada en activitats literàries per a tota mena de públics, un equip de professionals polivalents que provenim d’àmbits molt diversos: les ciències socials, la filosofia, l’educació, les belles arts, les arts escèniques… Ajuden als equipaments culturals, ajuntaments i centres educatius a promoure i fer accessible a la ciutadania el patrimoni cultural i artístic a través de la creació i/o dinamització d’activitats i experiències educatives i inclusives que posen el públic al centre del procés d’aprenentatge i fan despertar el seu esperit crític.

Entitats i projectes col·laboradors