Inicia Sessió

Inicieu sessió per accedir al contingut exclusiu. Si encara no sou un centre participant, ompliu el formulari d’inscripció.

Us informem que és requisit imprescindible per tal que puguis penjar fotografies de terceres persones i de menors que estigueu en possessió del seu corresponent consentiment per escrit. En cas contrari, es tractaria d’una vulneració del seu dret a l’honor, la seva intimitat i la seva pròpia imatge. Penjant les fotografies esteu confirmant que teniu el corresponent consentiment de totes les persones que hi apareixen.

Acceptant aquestes condicions, confirmeu que la posada a disposició del blog de les imatges que esteu penjant com a docents, estan subjectes als seus drets d’autor corresponents i confirmeu, en el moment de penjar les fotografies, que teniu els drets d’imatge cedits per part d’aquelles persones que hi apareixen i que han consentit la publicació i difusió de les seves imatges (personalment o mitjançant els seus tutors legals, en cas que es tracti de menors d’edat) i que la seva publicació és únicament i exclusiva amb finalitats educatives i culturals en el marc del projecte Sambori.